zondag 14 juni 2009

Economie in Thailand - colomn 18

PDF versie download: http://www.4shared.com/file/111750316/8e982a9c/column_18.html
Voor de meeste toeristen die Thailand bezoeken, bestaat de economie van Thailand vrijwel alleen uit de koers Euro-Baht. Dat is niet verwonderlijk, want die paar weken dat ze in Thailand vertoeven pinnen of wisselen die toeriste hun Euro's voor Baht en hoe meer Bhat's men voor een euro krijgt hoe aangenamer het is.

Maar de economie van Thailand is meer dan die valuta-koers. Thais, maar ook ex-pats hebben er mee te maken. Ex-pats krijgen hun pensioen, VUT of welke vorm van inkomen meestal uit het land van herkomst en de koers is ook voor hen belangrijk Maar ook de prijzen van alledaagse dingen zijn belangrijk.

Thailand is een exportland. Dat Thailand een van de Aziatische Tijgers was en nog steeds is komt dat de export de laatste twintig jaren enorm is toegenomen. Even wat cijfers om dat de verduidelijken. De cijfers zijn over diverse sectoren verdeeld.

Het lijkt verbazend, maar van de landbouw, visserij en bosbouw draagt maar 11.4% bij aan het Bruto Nationaal Product. Dat is wat alle Thais samen produceren. Je zou verwachten dat het percentage veel hoger zou zijn. Thailand is nog steeds de grootste rijst exporteur van de wereld, maar India zit Thailand, wat dat betreft, kort op de hielen.

Mijnbouw en mineralen worden door Thailand uitgevoerd ten bedrage van 740 miljoen US dollars per jaar. Ook eigenlijk niet veel.

Maar dan komt die industrie aan de beurt.

De industrie draagt 43.9% bij aan het BNP (Bruto Nationaal Product), maar geeft werkgelegenheid aan maar 14% van de werkende bevolking. Landbouw geeft werkgelegenheid aan veel meer mensen, maar draagt veel minder bij aan de BNP

Het overgrote deel van de industrie is vervaardiging van producten, dat is 34.5% van de BNP. Tot dit jaar groeide die industrie gemiddeld met 3.4%.

Thailand is het centrum van de auto-industrie van Zuid-Oost-Zie. In 2004 produceerde Thailand 930.000 voertuigen, die vrijwel allen voor de export bestemd waren. Toyota, Ford, Honda en GM zijn de automerken die het meest in Thailand hebben geinvesteerd..

De elektronica industrie heeft behoorlijk wat concurrentie van met name Malaysia en Singapore.
De verwachting is dat Thailand langzaam maar zeker die concurrentie slag zal verliezen, omdat innovatie van deze industrie achterblijft.


De kleding industrie heeft het zwaar te verduren China en met name Vietnam zijn geduchte concurrenten en ook hier zal Thailand die slag verliezen. Het loonpeil t.o.v. Vietnam is in Thailand hoger en er zijn al heel wat textiel fabrieken verhuisd naar Vietnam. Op wat korte termijn zal Cambodja, ook vanwege die lage lonen, een deel van die industrie van Thailand overnemen.


Thailand verbruikt 838.000 vaten ruwe olie per dag. Deze moeten in zijn vrijwel in zijn geheel worden ingevoerd, want Thailand heeft weinig eigen olie bronnen. Die eigen ruwe olie reserve wordt geschat op 290 miljoen vaten. Er zijn 4 raffinaderijen die deze uwe olie omzetten in allerlei olieproducten.

In 2004 verbruikte Thailand 1.055 kubieke voet aardgas. De eigen aardgasproduktie is maar 790 kubieke voet en van Birma word de rest van het aardgas ge?mporteerd.

Thailand verbruikt 117.7 miljard kilo-watt uren. Het jaarlijks verbruik stijgt gemiddeld met 4.2%.
Elektriciteit wordt opgewekt door verbruik van steenkool, aardgas en hydro-waterkracht.

De meeste energie bedrijven in Thailand zijn overheids- of semi-overheids bedrijven, waardoor de prijs van energie door de staat wordt bepaald.

Thailand is het toeristen land van Zuid-Oost Azi?.. Het toerisme draagt voor 6% bij aan het BNP.. In 2004 brachten ruim 11 miljoen toeristen een bezoek aan Thailand. In de jaren 2005, 2006 en 2007 was er een stijging van de toeristenstroom. Hoewel het toerisme maar 6% bijdraagt aan het BNP, geeft het aan Thailand buitenlandse valuta en zijn veel mensen zijdelings afhankelijk van het toerisme.
Een negatieve kant van het toerisme is dat een gedeelte van de toeristen Thailand slechts bezoeken voor sex en dat de sex-industrie, met al zijn uitwassen, Thailand een redelijk slechte naam in de wereld bezorgt heeft wat toerisme betreft.

De banken in Zuid-Oost-Azi? hebben geleerd van de crisis van 1997-1998. Men heeft risico-volle leningen vermeden en hebben een behoorlijke deposito in hun kluizen.

Thailand is lid van de Asean Free Trade Area. Met China en Japan zijn handelsverdragen afgesloten.

Bangkok is het centrum van de economie van Thailand. Hoewel de overheid een spreiding van de industrie propageert, is het Bangkok dat het leeuwendeel opeist van de industrie. De belangrijkste economische gebeden zijn dan ook Bangkok ,het Oostelijk Zeegebied en Chiang Mai.

Phuket en de eilanden zijn de voornaamste toeristen centra, evenals Pattaya en Bangkok. Chaing Mai is het centrum in het Noorden van Thailand.

Dit zijn gewoon wat cijfers en wat feiten om de economie van Thailand in perspectief te zetten. Bangkok heeft zijn eigen effectenbeurs en de Bank van Thailand heeft dezelfde functie als de Nederlandse bank. Namelijk het toezicht houden op de banken, geld laten drukken en een monetair beleid voeren.

De Thaise economie zal in de toekomst zeker hervormingen nodig hebben. Ze zal buitenlandse investeerders moeten aantrekken, om economische groei te bevorderen. Op het gebied van telecommunicatie, spoorwegen, het opwekken van elektriciteit en havenfaciliteiten, moet er nog heel wat werk aan de winkel gebeuren. Buurlanden zitten niet stil en als Thailand een van de “Aziatische Tijgers” wilt blijven, zal het politiek stabiel moeten worden en de nodig hervormingen moeten doorvoeren.

De recessie.

Midden verleden jaar tekende in er Verenigde Staten een economische neergang aan. De grote boosdoener waren de makkelijk te verkrijgen hypotheken op huizen. Toen de rentestand wat naar boven ging, konden velen hun hypotheek niet meer betalen en werden banken opgezadeld met huizen die ver onder de waarde van de hypotheek waren. Omdat banken onderling hypotheken van elkaar kochten, kwamen de banken in problemen. Ze leende geen geld meer aan elkaar en daardoor ontstond een kettingreactie dat bedrijven geen kredieten meer konden krijgen, de beurzen naar beneden duikelden en bedrijven moesten inkrimpen. Consumenten gaven steeds minder uit en grote aankopen werden niet meer gedaan. Met name de auto-industrie in de VS had het bijzonder zwaar te verduren. Men zat men een grote voorraad auto's en de verkoop van auto's zakte in elkaar.

Het bleef niet beperkt tot de VS, maar ook Europa en met name Japan werden getroffen.

In het begin waren er berichten dat Thailand niet veel zou merken van de recessie. Dat was meer dagdromerij dan de werkelijkheid, want Thailand is een exportland bij uitstek. Doordat de economische neergang vrijwel overal toesloeg, ging de wereldhandel ook achteruit en werd de vraag naar exportgoederen uit Thailand ook verminderd. Ook hier was de auto-industrie het eerste slachtoffer. Meer dan 30.000 mensen werden in deze industrie ontslagen.

De banken in Thailand hadden weinig van die “giftige” hypotheken overgenomen van westerse banken en hadden genoeg banktegoed in de kluis. Daar zat niet het grootste probleem. Het waren de afzetmogelijkheden van Thaise producten die getroffen werd.

Bovendien kwam de politieke onrust ook bovendrijven. Thaksin was door een militaire coup afgezet en nar 16 maanden militair bewind kwam de partij van aanhangers van Thaksin toch weer aan de macht. Tegenstanders van Thaksin, de zgn. “gelen” hielden het Government House” maanden bezet en tot overmaat van ramp bezetten zij ook de twee vliegvelden van Bangkok, waardoor het vliegverkeer helemaal vastliep. Dat had weer als gevolg dat toeristen Thailand links lieten leggen de investeerders kopschuw werden om in Thailand te investeren.

Begin dit jaar kwamen de Democraten met een coalitie-regering an de macht, maar er kwam geen eind aan de politieke onrust in Thailand. Nu waren het de “roden”, aanhangers van Thaksin die voor onrust zorgde en als climax een topconferentiee van de Aseanlanden in Pattaya verstoorden en de dag daarop Bangkok op stelten zette. De toeristenstroom zakte toen helemaal weg en de investeerders lieten het ook verder afweten.

De huidige wereldrecessie heeft Thailand behoorlijk in zijn greep. Duizenden mensen zijn ontslagen, de toeristen blijven weg en nieuw investeringen laten op zich wachten.

De huidige regering heeft wat stimuleringsmaatregelen genomen, maar tot nu toe heeft dat weinig geholpen. Omdat Thailand altijd een behoorlijke economische groei in het verleden doormaakte hoefde ze niet vaak op de kapitaal markt geld te lenen. Grote projecten werden gefinancierd met hulp van andere landen en geld op de kapitaal markt werd niet vaak opgezocht.

Nu moet Thailand geld lenen op de kapitaalmarkt om de stimuleringsmaatregelen te kunnen financieren en daar is een groot gedeelte van de oppositie niet mee eens. De regering heeft de grootste moeite om die leningen door het Parlement te krijgen. Een dezer dagen zal er wel een beslissing worden genomen.
China en Japan hebben toegezegd dat zij vele miljoenen zullen uitgeven in de overige Aziatische landen om de economie weer en beetje op gang te krijgen, maar ook Japan en China hebben het moeilijk. Daar gaat de economie ook niet al te best.

Veel ontslagen werknemers keren weer terug naar de dorpen war ze vandaan gekomen zijn en helpen op de landerijen. Omdat daar het aanbod van werkkrachten de vraag overschrijdt worden de lonen daar ook laag gehouden. Een rai landbouwgrond levert mar een “x” bedrag op en als er meer mensen op die landerijen werken, duwt dat de lonen naar beneden.

Het vertrouwen in de economie van Thailand door de Thais zelf is laag. Men ziet om zich heen dat veel mensen hun baan hebben verloren en er is weinig sociale wetgeving om dat op te vangen. Buitendien komt de Thaise regering in geldnood want doordat er minder wordt ge?xporteerd en consumeert krijgt men minder geld in de staatskas.
70% va de Aziatische toeristenstroom is verdwenen en er is een vermindering van 40% van westerse toeristen. Vooral de kleine bedrijven die van het toerisme leven, krijgen grote klappen. Het zal zeker een paar jaar duren voor het vertrouwen van de toeristen weer herwonnen zal worden. Buitendien zijn vakantiebestemmingen in de buurlanden goedkoper. Thailand maakte dezelfde fout al Spanje in de 90-jaren. Spanje werd te duur en de vakantiegangers weken uit naar Griekenland en Turkije. Malaysia en Vietnam zijn een grote reclamecampagnes in het westen begonnen om die toeristen te lokken. Ze zijn goedkoper als Thailand en Cambodja is bezig om langzaam maar zeker toeristen te trekken.

Al met al ziet de economische toekomst voor Thailand er niet rooskleurig uit. Politieke onrust, het gebrek aan economische hervormingen, innovatie in nieuwe technieken en het achterblijven wat telecommunicatie betreft, geeft Thailand een achterstand bij de buurlanden.

Het is te hopen dat de huidige Minister-President, die een westerse opvoeding en opleiding heeft genoten die hervormingen zal kunnen doordrukken. Maar de oude politieke “vossen” zijn nog steeds actief. Pas als een jongere generatie politici aan het bewind zal komen kan er daadwerkelijk economische hervormingen plaatsvinden. En die heeft Thailand broodnodig.

Bronnen: Bloomberg
Wikipedia
Chulalongkorn University (economische faculteit)


www.thailandgek.nl